Skip to content

 

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Gryficach

 

 1. Zarząd nad cmentarzem sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Gryficach.

 2. Osobom przebywającym na cmentarzu zabrania się:

  a) zmian w sposobie zagospodarowania cmentarza bez zgody Zarządcy tj. sadzenia krzewów, drzew, stawianie ławek, ogrodzeń itp.

  b) wjazdu na teren cmentarza samochodami , motocyklami, rowerami oraz innymi pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem wózków inwalidzkich.

  c) przebywania na terenie cmentarza w godzinach 22:00 – 6:00

  d) niszczenia roślinności, urządzeń komunalnych i obiektów cmentarnych.

  e) zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego.

  f) spożywania alkoholu.

  g) wprowadzania psów .

 3. Zajęcie terenu na budowę chodniczków przy mogiłach, wymaga uzgodnienia z Zarządcą Cmentarza.

 4. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę.

 

 

Burmistrz