Cmentarz Komunalny w Gryficach

Regulamin

 

 

Cmentarza Komunalnego w Gryficach


 


 

  1. Zarząd cmentarzem sprawuje Zakład Usług Komunalnych w Gryficach.

  2. Osobom przebywającym na terenie cmentarza zabrania się :

a/. zmian w sposobie zagospodarowania cmentarza bez zgody zarządcy tj.sadzenia drzew i krzewów , stawiania ławek , ogrodzeń , itp.

b/. wjazdu na teren cmentarza samochodami , motocyklami , rowerami oraz innymi pojazdami mechanicznymi za wyjątkiem wózków inwalidzkich ,

c/. przebywania na terenie cmentarza w godz.22.00 – 6.00 rano ,

d/. niszczenia roślinności , urządzeń komunalnych i obiektów cmentarnych ,

e/. zaśmiecania cmentarza i terenu przyległego ,

f/. spożywania alkoholu ,

g/. wprowadzania psów .

  1. Zajęcie terenu na budowę chodniczków i obłożeń przy grobach wymaga uzgodnienia z zarządcą cmentarza.

  2. Na terenie cmentarza należy zachować ciszę .


 


 

                                                                                                               Burmistrz Gryfic

 

up