Skip to content

Ceny na usługi wykonywane na Cmentarzach Komunalnych w Gryficach:


A. w dni robocze:

 1. miejsce pod grób murowany pojedynczy - 278,64 zł / 20 lat

 2. miejsce pod grób ziemny dla dorosłych - 219,24 zł / 20 lat

 3. miejsce pod grób ziemny do lat 6 - 112,32 zł / 20 lat

 4. wykopanie grobu do 80 cm - 216,00 zł

 5. wykopanie grobu powyżej 80 cm - 388,80 zł

 6. wykopanie grobu ziemnego podwójnego w głąb - 550,80 zł

 7. wykopanie dołu pod grób murowany pojedynczy - 453,60 zł

 8. wykopanie dołu pod grób murowany podwójny w głąb - 626,40 zł

 9. wykopanie dołu pod urnę - 166,32 zł

 10. pochowanie zwłok w grobowcu - 226,80 zł

 11. demontaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 97,20 zł

  b)podwójnego - 151,20 zł

 12. demontaż i ponowny montaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 190,08 zł

  b) podwójnego - 297,00 zł

 13. ekshumacja do 10 lat od pochówku:

  a)z grobu do 80 cm - 884,52 zł

  b)z grobu powyżej 80 cm - 1.485,00

 14. ekshumacja powyżej 10 lat od pochówku:

  a) z grobu do 80 cm - 551,88 zł

  b) z grobu powyżej 80 cm - 1.188,00 zł

 15. wjazd na cmentarz i nadzór nad prawidłowo wykonaną ekshumacją

  zwłok przez podmioty zewnętrzne

  (tj. w przypadku, gdy tej usługi nie wykonuje ZUK Gryfice) - 540,00 zł

 16. wystawienie zwłok w kaplicy (za 1 godzinę):

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 118,80 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 178,20 zł

 17. przechowanie zwłok w chłodni (za 1 dobę):

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 88,56 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 118,80 zł

 18. wjazd samochodem na teren cmentarza z materiałem do budowy jednego nagrobka

  - 132,84 zł

 19. dodatkowa opłata za pracę grabarza w nadgodzinach - 38,88 zł

  (za 1 godzinę)

 20. wjazd samochodem na teren cmentarza firmy pogrzebowej do obsługi pogrzebu - 86,40 zł

 

B. w dni ustawowo wolne od pracy:

 1. wykopanie grobu do 80 cm - 410,40 zł

 2. wykopanie grobu powyżej 80 cm - 739,80 zł

 3. wykopanie grobu ziemnego podwójnego w głąb - 993,60 zł

 4. wykopanie dołu pod grób murowany pojedynczy - 864,00 zł

 5. wykopanie dołu pod grób murowany podwójny w głąb - 1.188,00 zł

 6. wykopanie dołu pod urnę - 316,44 zł

 7. pochowanie zwłok w grobowcu - 395,28 zł

 8. demontaż nagrobka:

  a. pojedynczego - 201,96 zł

  b. podwójnego - 320,76 zł

 9. demontaż i ponowny montaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 356,40 zł

  b) podwójnego - 558,36 zł

 10. wystawienie zwłok w kaplicy (za 1 godzinę)

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 178,20 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 237,60 zł

 11. wjazd samochodem na teren cmentarza firmy pogrzebowej do obsługi pogrzebu - 162,00 zł

 

 

Podstawa prawna : Zarządzenie Nr.34/11/2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach

z dnia 20.11.2013 r.