Cmentarz Komunalny w Gryficach

Cennik

Ceny na usługi wykonywane na Cmentarzach Komunalnych w Gryficach:

 

Opłaty za miejsca :

 

 1. miejsce pod grób murowany pojedynczy - 317,52 zł / 20 lat

 2. miejsce pod grób ziemny dla dorosłych - 270,00 zł / 20 lat

 3. miejsce pod grób ziemny do lat 6 - 123,12 zł / 20 lat

 4. opłata za usunięcie odpadów z cmentarzy - 116,54 zł

   

  Usługi :

  A. wykonywane w dni robocze:

 5. wykopanie grobu do 120 cm - 216,00 zł

 6. wykopanie grobu 170 cm - 424,44 zł

 7. wykopanie grobu ziemnego podwójnego w głąb - 608,04 zł

 8. wykopanie dołu pod grób murowany pojedynczy - 560,52 zł

 9. wykopanie dołu pod grób murowany podwójny w głąb - 713,88 zł

 10. wykopanie dołu pod urnę - 173,88 zł

 11. pochowanie zwłok w grobie murowanym - 226,80 zł

 12. demontaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 127,44 zł

  b)podwójnego - 189,00 zł

 13. demontaż i ponowny montaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 210,60 zł

  b) podwójnego - 322,92 zł

 14. ekshumacja do 10 lat od pochówku:

  a)z grobu do 120 cm - 951,48 zł

  b)z grobu powyżej 120 cm – 1.613,52 zł

 15. ekshumacja powyżej 10 lat od pochówku:

  a) z grobu do 120 cm - 612,36 zł

  b) z grobu powyżej 120 cm - 1.290,60 zł

 

 1. wjazd na cmentarz i nadzór nad prawidłowo wykonaną ekshumacją

  zwłok przez podmioty zewnętrzne

  (tj. w przypadku, gdy tej usługi nie wykonuje ZUK Gryfice) - 540,00 zł

 2. wystawienie zwłok w kaplicy (za 1 godzinę):

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 129,60 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 199,80 zł

 3. przechowanie zwłok w chłodni (za 1 dobę):

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 97,20 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 129,60 zł

 4. wjazd samochodem na teren cmentarza z materiałem

  do budowy jednego nagrobka - 132,84 zł

 5. dodatkowa opłata za pracę grabarza

  w nadgodzinach - 38,88 zł (za 1 godzinę)

 6. wjazd samochodem na teren cmentarza firmy pogrzebowej

  do obsługi pogrzebu - 86,40 zł

 

B. w dni ustawowo wolne od pracy:

 1. wykopanie grobu do 120 cm - 451,44 zł

 2. wykopanie grobu 170 cm - 849,96 zł

 3. wykopanie grobu ziemnego podwójnego w głąb - 1.070,28 zł

 4. wykopanie dołu pod grób murowany pojedynczy - 967,68 zł

 5. wykopanie dołu pod grób murowany podwójny w głąb - 1.342,44 zł

 6. wykopanie dołu pod urnę - 395,28 zł

 7. pochowanie zwłok w grobie murowanym - 427,68 zł

 8. demontaż nagrobka:

  a. pojedynczego - 201,96 zł

  b. podwójnego - 341,28 zł

 9. demontaż i ponowny montaż nagrobka:

  a) pojedynczego - 373,68 zł

  b) podwójnego - 563,76 zł

 10. wystawienie zwłok w kaplicy (za 1 godzinę)

  a) cmentarz ul. Broniszewska - 200,88 zł

  b) cmentarz ul. J. Dąbskiego - 260,28 zł

 11. wjazd samochodem na teren cmentarza firmy pogrzebowej

  do obsługi pogrzebu - 162,00 zł

 

 

Podstawa prawna :

-Zarządzenie Nr.21/07/2019 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 30.07.2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

od 1 sierpnia 2019r.

-Zarządzenie Nr.10/08/2022 Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach z dnia 24.08.2022 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą

od 1 września 2022r.


 

up